toggle menu Frikom
Toggle search

Угостителство

Угостителство

Угостителство

Frikom како најголем домашен производител и дистрибутер на замрзнати производи ги препозна потенцијалите на угостителските капацитети и својата понуда ја прилагоди кон нивните разновидни потреби.

Користејќи го својот богат асортиман со високо квалитетни производи, Frikom на угостителите им нуди разни видови на сладоледи, замрзнато тесто, замрзнат зеленчук и овошје и замрзната риба.

Меѓусебната доверба, квалитетот на производите и силната дистрибутивна мрежа, се главните причини поради кои Frikom производите се присатни во готово секој угостителски објект.

Frikom.rs