toggle menu Frikom
Toggle search

Дистрибуциja

Дистрибуциja

Дистрибуциja

Дистрибуциja

Дистрибутивната сила на компанијата Frikom составена е од преку 50.000 уреди за разладување поставени на најатрактивните локации.

Повеќе од 50.000 уреди за разладување поставени на најатрактивните локации и преку 150 нови камиони–ладилници со современа компјутерска опрема ја обезбедуваат сигурната достава на Frikom производите до продавниците, трговијата на големо и мало, угостителството, јавните установи, како и на извозните пазари.

Компанијата Frikom располага со неколку дистрибутивни центри, од кои секојдневно се снабдуваат продажните центри, со што се обезбедува редовно снабдување на потрошувачите со Frikom производите.

Frikom со успешната дистрибуција на потрошувачите им обезбедува сигурна испорака на производите во бараните количества и во договореното време, со што се обезбедува достапност на сите производи до крајните потрошувачи.

Frikom.rs